เพลงเด็ก เป็ดอาบน้ำ

เพลงเด็ก เป็ดอาบน้ำ

วีดิโอเพลงเป็ดอาบน้ำ♫ เพลงเป็ดอาบน้ำ ♫
ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ เป็ดอาบน้ำในคลอง ตาก็จ้องแลมอง เพราะในคลองมี หอยปลาปู
ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ เป็ดอาบน้ำในคู ตาก็จ้องแลดูเพราะในคูมี หอยปูปลา
ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ เป็ดอาบน้ำในคลอง ตาก็จ้องแลมอง เพราะในคลองมี หอยปลาปู
ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ เป็ดอาบน้ำในคู ตาก็จ้องแลดูเพราะในคูมี หอยปูปลา♫ DUCK TAKES BATH SONG ENGLISH LYRICS ♫
Quak Quak Quak, Duck shower in pond. Eye look around because in pond have snells, fish, crabs. 
Quak Quak Quak, Duck shower in pond. Eye look around because in pond have snails, fish, crabs. 
Quak Quak Quak, Duck shower in pond. Eye look around because in pond have snails, fish, crabs. 
Quak Quak Quak, Duck shower in pond. Eye look around because in pond have snails, fish, crabs. 

เครดิต https://www.youtube.com/watch?v=X8Exc1ZSnkA 

แสดงความคิดเห็น